Připravujeme pro vás 
nový web CanDoo

Nový web spustíme již 16. prosince 2022

CanDoo je zapojen do projektu Posilováním kompetencí neziskových organizaci k silné občanské společnosti.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund #SODVAHOU #JDEMEDOTOHO